O firmie

Laboratorium Wibroakustyki i Ochrony Środowiska Bogdan Kępski


  Laboratorium zostało założone w roku 1992. Na początku działalności pracował w nim tylko właściciel. W tym okresie zajmowało się tylko pomiarami hałasu i wibracji – stąd nazwa firmy.

Dobra opinia o Laboratorium spowodowała bardzo szybkie zwiększenie liczby klientów, którzy zgłaszali zapotrzebowania na inne rodzaje badań. Na potrzeby Laboratorium został wybudowany nowy budynek w Łodzi przy ul. Łęczyckiej , w którym uruchomiono m.in. laboratorium chemiczne.

Obecnie w Laboratorium pracuje 16 osób, w tym trzech techników i 13 osób z wyższym wykształceniem- wszystkie ukończyły studia magisterskie na Politechnice Łódzkiej lub Uniwersytecie Łódzkim. Dwie osoby mają tytuł doktora. Większość pracowników ma ponad 20 – letnie doświadczenie w zakresie badań i oceny środowiska pracy.

Współpracujemy z innymi laboratoriami w kraju, dla których jesteśmy podwykonawcami i którzy z kolei wykonują oznaczenia substancji, których my nie mamy w zakresie akredytacji


 

Laboratorium badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji

nr AB 882

Zakres Akredytacji     Certyfikat Akredytacji