Planowane badania

W najbliższym czasie planowane jest BADANIE BIEGŁOŚCI W ZAKRESIE POMIARÓW NATĘŻENIA OŚWIETLENIA ORAZ POMIARÓW MIKROKLIMATU.