Podwykonawstwo

Laboratorium wykonuje analizy próbek przesłanych przez inne laboratoria. Substancje, które oznaczamy w ramach podwykonawstwa oraz warunki pobierania i przechowywania próbek zamieszczone są w Karcie Warunków Technicznych Pobierania Próbek, której aktualne wydanie znajdą Państwo poniżej.

Za spełnienie wymagań dotyczących: sposobu pobierania, transportu i przechowywania próbek określony​ch w Karcie Warunków Technicznych Pobierania Próbek odpowiada Zleceniodawca.
Zleceniobiorca nie odpowiada za niedotrzymanie terminu trwałości próbek podanego w Karcie Warunków Technicznych Pobierania Próbek.

​W przypadku oznaczeń metodami spektrofotometryczną, HPLC i ASA​ konieczne jest wcześniejsze ustalenie możliwości współpracy.

Próbki do oznaczeń metodą chromatografii gazowej przyjmujemy od poniedziałku do środy. Prosimy o przesyłanie wraz z próbkami wypełnionego Formularza Przekazania Próbek GC.

Formularz Przekazania Próbek GC

Karta Warunków Technicznych Pobierania Próbek 25.09.2019.