Zakresy wykonywanych badań

Laboratorium wykonuje badania czynników szkodliwych i uciążliwych na stanowiskach pracy.

Zakres akredytacji Laboratorium jest podany na stronie Polskiego Centrum Akredytacji (AB 882) – www.pca.gov.pl

Laboratorium posiada również akredytację na pobieranie próbek u Klienta, które są oznaczane w innym laboratorium -akredytowanym w zakresie oznaczania substancji, której my nie oznaczamy.