Wiarygodność

Laboratorium wykonało kilkanaście tysięcy zleceń z zakresu badan środowiska pracy. Na żadne badanie nie została zgłoszona skarga ani reklamacja.

Obsługujemy ponad 1000 klientów. Praktycznie wszyscy nasi klienci współpracują z nami od kilku lub nawet kilkunastu lat.